Praca na Platformach Wiertniczych

PRACA W NORWEGII

Platforma Wiertnicza Naszym celem jest:
otworzenie nowych możliwości tym zainteresowanym, którzy chcieliby zmienić zawód. Po pierwsze jest to próba stworzenia małego wglądu na podstawie rzeczowych faktów w temat wydobycia ropy naftowej i jego otoczenia. Po drugie dajemy Państwu możliwości- o jak największych szansach powodzenia- ubiegania się o pracę jako pomoc wiertnicza lub siła fachowa w wyuczonym zawodzie.

Co to jest platforma wiertnicza?
najlepiej wyobrazić sobie jak jakąś małą fabrykę. Są tam różne wydziały, jak wiercenie, przygotowanie płynu wiertniczego, dalsza obróbka i usuwanie odpadów ropy. Są hale do napraw, dostawy energii czy składowania materiałów; poza tym pomieszczenia warsztatowe i mieszkalne. Każde pole naftowe jest eksploatowane przez jednego, generalnego przedsiębiorcę, który z kolei przydziela różne zlecenia pewnym firmom np. Budowie Szalunków, Spółkom Wiertniczym, Zakładom Spawalniczym, Firmom Elektrycznym itd. Nie wszyscy pracownicy, których jest w zależności od rozmiaru platformy od 100 do 1000, są zatrudnieni bezpośrednio przy odwiertach. Duża ich liczba pracuje w służbie telefonicznej, kuchni, czyszczeniu itd.